Din personalavdelning i väst

HR/Personalkonsult

Behöver du specialistkompetens och stöd i att driva utvecklingsprojekt inom HR? Din Personalavdelning i Väst AB erbjuder en HR-konsult som ert företag kan känna er trygga med och har den kompetens som krävs för uppdraget. Med affärsdriven HR bidrar vi till Ert företags lönsamhet och tillväxt.

Vi anpassar uppdraget till att vara en avgränsad punktinsats, uppdrag på tim. basis eller stöd under en längre period anpassad efter ert företags behov.

Ett urval av HR projekt:

Kontakta Din Personalavdelning i Väst AB så hittar vi en lösning som är anpassad utifrån era specifika behov.