Din personalavdelning i väst

Om Företaget

Din Personalavdelning i Väst fokuserar på hög kvalitet med personlig service där vi med flexibilitet och anpassningsförmåga möter våra kunders specifika behov.

Trygghet och hög kvalité – HR är vår kärnverksamhet, vi kan HR.

Kundgaranti: Om ditt företag anlitar en HR-konsult från Din Personalavdelning i Väst så får du en konsult som snabbt kommer sätta i sig i din verksamhet. HR-konsulten som jobbar hos ditt företag har kunskap och kan jobba både praktiskt och strategiskt med HR/personalfrågor

Din HR-konsult får kontinuerlig utbildning inom HR och har i grunden en kandidatexamen i Human Resource Management. Våra konsulter har lång erfarenhet av att olika uppdrag inom HR och vet vilka krav som ställs på arbetsrollen.

Flexibilitet och tillgänglighet – genom att vi snabbt kan erbjuda stöd på plats eller distans

Kundgaranti: Våra HR-konsulter är lokala på den ort ditt företag befinner sig och är vid behov snabbt på plats på ditt företag. Konsulten finns även tillgänglig på telefon samt e-post. Det finns även möjlighet för dig som kund att komma till Din Personalavdelning i Väst lokala kontor.

Vision

Din Personalavdelning i Väst vision är att skapa förutsättningar för företag att få fullt motiverade och engagerade medarbetare som bidrar till företagets framgång och lönsamhet.

 

Affärsidé

Din Personalavdelning i Väst ger kvalificerat stöd i HR, personalfrågor samt rekrytering till företag och organisationer. Vi erbjuder en extern HR-funktion som anpassas utifrån våra kunders behov.

Johan Norrbin, som är grundare till Din Personalavdelning i Väst AB, har över 15 års erfarenhet inom personalområdet och har arbetat med både operativt samt strategiskt med HR – personalfrågor. Johan har en kandidatexamen inom human resource management från Göteborgs Universitet och har arbetat som chef, personalkonsult inom både offentlig och privat verksamhet.

Kontakta Din Personalavdelning i Väst AB så hittar vi en lösning som är anpassad utifrån era specifika behov.