Din personalavdelning i väst
HR är vår kärnverksamhet – Vi kan HR
Slider

Din Personalavdelning i Väst AB fokuserar på hög kvalitet med personlig service där vi med flexibilitet och anpassningsförmåga möter våra kunders specifika behov.

Läs mer om oss

Våra arbetsområden och hur vi hjälper företag med dessa

HR-management

Omvärldsbevakning inom personalområdet åt Ert företag samt årligen genomföra en framtidsinriktad personalmässig riskanalys tillsammans med företagets ägare/chefer. Konsultativt stöd vid medarbetarundersökning, ansvarsbeskrivningar, organisationsförändringar, ledningskonferens, ledningsmöte med personal.

Arbetsrätt

Arbetsrättsligt stöd i personalärende: ex misskötsamhet, kollektivavtal, utformning av lagstadgade personalpolicys, systematiskt arbetsmiljöarbete anpassat efter företagets filosofi, fackliga förhandlingar, semesterplanering, rehabiliteringsprocess.

Löneprocess

Rådgivning i struktur och genomförande av lönesättning, löneöversyn, lönesamtal, utvecklingssamtal, lönekartläggning.

Kompetensförsörjning

Identifiering av nuvarande kompetens i organisationen i relation till organisationens målsättningar. Vi hjälper er att kartlägga organisationens kompetens och utforma konkreta utvecklingsplaner för medarbetare i syfte att nå ert resultat.

Arbetsmiljö och hälsa

Samtalsstöd individärenden, rehabiliteringssamtal på uppdrag av chef. Rådgivning vid hälsofrämjande insatser och grupputveckling.

Rekrytering

Rekryteringsadministration, annonstext, val av annonsmedia, urval av sökande, hitta kandidater, intervjuer, referenstagning, second opinion samt anställningsavtal.